Länk till startsidan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Bra att veta

Om du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand har du möjlighet att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad hos kommunen. I din ansökan ska du även skicka in ett läkarintyg som styrker din funktionsnedsättning.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan utfärdas både till dig som är rörelsehindrad och själv kör fordonet eller till dig som är rörelsehindrad och behöver hjälp av föraren för att förflytta dig utanför bilen (som passagerare). Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och i de flesta europeiska länderna. När kommunen har utfärdat ett tillstånd skickas det med rekommenderad post till din bostad. Om du vill hämta ditt tillstånd gör du en anteckning om i din ansökan. När du vill förnya ditt tillstånd måste du skicka in en ny ansökan. För att du ska vara säker på att få ditt nya tillstånd i tid ska din ansökan vara hos kommunen senast fyra veckor innan sista giltighetsdag.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad har möjlighet att:

  • använda parkeringsplatser reserverade för personer med rörelsehinder under den tid som skyltar vid parkeringen anger
  • parkera upp till tre timmar på gågata
  • parkera högst 3 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar. Parkering är tillåten om den inte hindrar annan trafik
  • parkera högst 24 timmar där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar

När du parkerar, tänk på att placera tillståndet synligt i framrutan med framsidan uppåt. Kom ihåg att tillstånd är personligt och inte får lånas ut. Vid missbruk kan tillståndet återkallas. Kommunens beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan överklagas till länsstyrelsen.

Kontakt

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

E-post: prh@ornskoldsvik.se

Kontakta handläggare via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.