Länk till startsidan

Kostnad för färdtjänstresor

Du som är färdtjänstberättigad betalar egenavgift enligt länstaxan för färdtjänst. Det motsvarar 1,5 gånger priset för busstaxa.

Egenavgiften vid varje enkelresa kan du betala både med kontanter och kort. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Beviljad ledsagare för hjälp under bilresan betalar ingen egenavgift. Din Tur kundcenter kan lämna uppgifter om hur mycket du betalar för resan som du beställer.

För riksfärdtjänst finns en särskild gemensam nationell avgiftstaxa. Egenavgiftens storlek ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som har Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårernas studentkort som Mecenat och Studentkortet betalar 70 procent av egenavgiften.

Mer information om egenavgifter för riksfärdtjänst hittar du på Riksfärdtjänstens webbplats. Länk till annan webbplats.