Länk till startsidan

Arbetsresor och elevresor

Arbetsresor

Du som uppfyller kriterier för färdtjänst, är under 69 år och har ett avlönat arbete har möjlighet att ansöka om arbetsresor. Arbetsresan gäller mellan bostaden och en arbetsplats inom Örnsköldsviks kommn. Om du arbetar utanför kommungränsen kan du efter ansökan och särskild prövning beviljas arbetsresa till grannkommun. Du får göra maximalt två enkelresor per arbetsdag.

Du betalar en egenavgift direkt till chauffören. Egenavgiften regleras av Din Turs biljettaxor och motsvarar gällande pris för en enkelresa inom zonen 0- 7 km.

För att ansöka om arbetsresa behöver du kunna visa ett arbetsgivarintyg. På intyget ska det finnas uppgifft om arbetsplatsens adress, din anställningsform och den tid du är anstläld.

Möjligheten till arbetsresa upphör när du inte längre har rätt till färdtjänst eller om du slutar arbeta. Meddela kommunen om ditt behov av arbetsresor upphör. Däremot behöver du inte meddela kommunen om tillfälligt avbrott för semester eller annan frånvaro från arbetet.

Elevresor

Du som har färdtjänsttillstånd, är folkbokförd i Örnsköldsvik, och studerar i ordinarie gymnasieskola i Örnsköldsviks kommun kan använda färdtjänst för resor mellan bostad och skola.

Du kan ansöka om att få resa utan att betala färdtjänstens egenavgift, om inte resan kan samordnas med befintliga skoltransporter. Detta gäller till och med vårterminen det år du fyller 20,. Fortsätter du dina gymnasiestudier efter att du fyllt 20 år behöver färdtjänsthandläggaren göra en individuell bedömning för att du ska få fortsatt fria elevresor

Ta kontakt med kommunens färdtjänsthandläggare för mer information om elevresor.