Länk till startsidan

Arbetsresor och elevresor

Du som uppfyller kriterier för färdtjänst, är under 65 år och har ett avlönat arbete har möjlighet att ansöka om arbetsresor. Arbetsresan gäller mellan bostaden och arbetet, maximalt två enkelresor per arbetsdag.

För att ansöka om arbetsresa behöver du kunna visa ett anställningsbevis. Arbetsgivarintyget ska uppvisas med arbetsplatsens adress samt anställningsform och tid. Egenavgiften för arbetsresor motsvarar gällande busstaxa.

Möjligheten till arbetsresa upphör när du inte längre har rätt till färdtjänst eller om du slutar arbeta. Meddela kommunen om ditt behov av arbetsresor upphör. Däremot behöver du inte meddela kommunen om tillfälligt avbrott för semester eller annan frånvaro från arbetet.

Elevresor

Du som har färdtjänsttillstånd och studerar i ordinarie gymnasieskola i Örnsköldsviks kommun kan använda färdtjänst för resor mellan bostad och skola. Du kan ansöka om att få åka till och från skolan utan att behöva betala färdtjänstens egenavgift, alternativt att resan samordnas med befintliga skoltransporter. Ta kontakt med kommunens färdtjänsthandläggare för mer information.