Länk till startsidan

Gruppbostad (LSS)

I en gruppbostad finns personal som ser till att du får den hjälp du behöver, både på dagen och på natten. I gruppbostaden har du din egen lägenhet som du möblerar och utrustar som du själv vill. Det finns också gemensamma utrymmen där de som vill kan umgås och göra saker tillsammans.

Du som bor i gruppbostad har rätt att få stöd med att planera, sköta hemmet, ordna fritidsaktiviteter och att ha kontakt med familj, god man och andra viktiga personer. Du ska få stöd utifrån dina behov och ges möjlighet att påverka och vara delaktig i det som sker i boendet

Du betalar hyra för din lägenhet i gruppbostaden. Du betalar också för mat, resor, fritidsaktiviteter och allt annat som du vill göra.

Gruppbostad är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att få flytta till en gruppbostad måste du först få ett beslut från kommunens LSS-handläggare. Gruppbostäder finns på flera platser i kommunen.

Du skriver ett hyresavtal med välfärdsförvaltningen för din lägenhet i gruppboendet. Om du har pension kan du söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Har du aktivitetsersättning eller sjukersättning kan du söka bostadstillägg hos Försäkringskassan. Kom ihåg att du måste teckna en egen hemförsäkring för din lägenhet.

Du kan själv eller med hjälp, handla och laga mat i din lägenhet. Du kan också välja att äta gemensamt med andra i gruppbostaden och betala för de måltiderna.

Bakning och matlagning är en del av den vardagliga träningen som personalen kan göra tillsammans med dig. Matlagning och bakning i större mängd, för att till exempel frysa in, kan däremot bara ske om det finns tid över för det.

Personalen på boendet hjälper till med fönsterputsning en gång om året. De sköter inte storstädning eller städning i samband med utflyttning. Att laga kläder ingår inte heller i personalens arbetsuppgifter.

Din gode man eller förvaltare är ansvarig för din ekonomi. Stödet till dig i ekonomiska frågor ska anpassas till dina förutsättningar att hantera pengar. Om du ska köpa någonting utöver det vardagliga, exempelvis en TV, ska gode mannen tala om för dig hur mycket varan får kosta.

Du eller din gode man eller förvaltare ansvarar för inköp av julklappar, presenter och dylikt. I särskilda fall kan personalen i boendet hjälpa till med detta. Om personal tar hand om en del av din vardagsekonomi ska en skriftlig överenskommelse mellan gode mannen och personalen göras.

Om du ska läggas in på sjukhus kan du inledningsvis få någon personal från boendet med dig om sjukhusets personal och boendepersonalen bedömer att du behöver det.