Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Omprövning, ändring och överklagan

I samband med att samtliga avgifter årligen omprövas på grund av ändrade inkomster, skatter med mera skickar kommunen ut ett nytt avgiftsbeslut och blanketten "Underlag för beräkning av avgift". I avgiftsbeslutet har kommunen gjort en bedömning av de uppgifter du lämnat i förhållande till ditt senaste taxeringsbeslut. Du får också ett nytt avgiftsbeslut när det kommer in nya uppgifter som förändrar avgiftens storlek.

Du är skyldig att anmäla förändringar oavsett när de inträffar under året.

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller utelämnar uppgifter med resultat att du betalar för låg omsorgsavgift kan kommunen ändra tidigare avgiftsbeslut eftersom det är fattat på felaktiga grunder.

Kommunen skickar ett skriftligt avgiftsbeslut till dig. Du kan överklaga beslutet om du anser att det innehåller felaktiga uppgifter. På beslutet finns information om hur du överklagar.