Viktig information om coronapandemin

Tillgänglighetsråd

Bra att veta

Tillgänglighetsrådet finns till för att lyfta frågor som är särskilt angelägna för personer med funktionsnedsättningar. Målet är en förbättrad tillgänglighet i samhället och att Örnsköldsvik ska vara en kommun för alla.

Tillgänglighetsrådet består av representanter från kommunens nämnder och från handikapprörelsen. Vänd dig gärna till tillgänglighetsrådet om det är något du vill framföra eller fråga om när det gäller tillgänglighet i Örnsköldsvik.

Tillgänglighetsrådet träffas fyra gånger per år och består av ordförande Marcus Sellgren samt 11 ledamöter från kommunens nämnder och 8 ledamöter från handikapprörelsen.

Kontakt

Marcus Sellgren

Ordförande tillgänglighetsrådet

Telefon: 070-309 04 13

E-post: marcus.sellgren@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Erika Nordin

Utvecklingsstrateg

Telefon: 0660-882 45

E-post: erika.nordin@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)