Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Avgifter för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

I Örnsköldsviks kommun är parkering med tillstånd för rörelsehindrade gratis på kommunal gatumark och på reserverade (skyltade) platser. Kommunen ser helst att du parkerar på reserverade platser. Om du parkerer på privat mark, var uppmärksam på skyltning, alternativt kontakta fastighets- eller markägare för information om parkeringsavgift. Många kommuner har bestämt att rörelsehindrade med parkeringstillstånd parkerar gratis. Kontakta aktuell kommun för besked om avgifter.