Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Korttidsvistelse (LSS)

Bra att veta

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att du som har en funktionsnedsättning, och omfattas av LSS, ska få miljöombyte och andra upplevelser. Korttidsvistelsen innebär också att närstående som annars hjälper dig ska få möjlighet till tillfällig avlastning.

Din korttidsvistelse kan endera vara i en stödfamilj eller i ett korttidshem. Gästis är ett korttidshem för vuxna. Skogsgatans korttidshem riktar sig till förskolebarn och barn i skolåldern.

För att få komma till ett korttidshem eller vistas hos en stödfamilj måste du först få ett beslut från kommunens LSS-handläggare. Hur ofta du kan få vara på korttidsvistelse beror på vilka behov du har.

Kontakt

Kontakta handläggare inom LSS via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1

Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)