Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Vem kan ansöka om färdtjänst?

Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Att någon har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör alltså i sig inte rätt till färdtjänst. Det avgörande är hur funktionsnedsättningen påverkar förmågan att förflytta sig och nyttja kollektivtrafiken. Reglerna för färdtjänst finns i färdtjänstlagen som är en trafiklag.

I de flesta fall behöver du lämna in ett läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig och resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Färdtjänst beviljas inte på grund av att det till exempel inte finns kollektivtrafik där du bor eller att det är dålig turtäthet, att du av olika anledningar inte kör bil eller att du inte kan göra inköp/bära något.