Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Så beställer du riksfärdtjänst

För att beställa riksfärdtjänstresor inom länets gränser vänder du dig till Din tur kundcenter. För riksfärdtjänstresor utom länets gränser kontaktar du Riksfärdtjänsten Sverige för att beställa resa.

Du som beviljats färdtjänst kan använda färdtjänst inom andra kommuner. Du kan göra upp till 20 enkelresor per år. Besökskommunens färdtjänstregler gäller men Örnsköldsviks kommun betalar kostnaderna utöver din egen avgift som är 5 kronor per kilometer, dock lägst 50 kronor.

Resa med riksfärdtjänst beviljas med kollektiva färdmedel och i undantagsfall med taxi/specialfordon. Taxi eller specialfordon beviljas endast om resenären inte klarar att åka allmänna kommunikationer ens tillsammans med en ledsagare.