Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Färdtjänst med specialfordon

Om du har så svåra rörelsehinder att du inte kan ta dig i och ur vanlig taxi kan du ansöka om rätt att åka med specialfordon. Om du behöver mer hjälp under själva bilfärden än vad chauffören kan ge kan du ansöka om att ta med dig en ledsagare utan extra kostnad. Ditt behov av ledsagare vid färdtjänstresa ska vara knutet till själva bilfärden. Behov av hjälp på resmålet ger inte rätt till kostnadsfri ledsagare.

För att lämna synpunkter på din färdtjänstresa, kontakta Länstrafiken Din tur.