Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Avgifter enligt LSS

Insatser beslutade enligt LSS är avgiftsfria. Undantaget är om du bor i en bostad med särskild service där du inte har ett hyresavtal. Då kan du i vissa fall behöva betala för boendet. Här ser du i vilka fall du behöver betala för bostaden:

  • Du som bor i en bostad med särskild service för för barn och ungdom enigt LSS ska ha fyllt 18 år för att behöva för bostaden. Du ska dessutom ha en egen försörjning som är tillräckligt stor för att kommunen ska kunna ta ut en avgift.
  • Du som bor i en bostad med särskild service för vuxna, endera enligt LSS eller som bistånd enligt socilatjänstlagen, betalar för boendet om din försörjning är tillräckligt stor för att kommunen ska kunna ta ut en avgift.

Utöver de avgiftsfria insatserna kan du komma att av del av annan service som regleras av olika taxor. Får du stöd, hjälp, sevice och kommunal sjukvård betalar du en omsorgsavgift som regleras av maxtaxa.

Utöver omsorgsavgiften kan det tillkomma avgifter för personliga kostnader som inte regleras av maxtaxan, till exempel för måltider och förbrukningsartiklar i LSS-boende.