Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Tips och råd till dig som volontär

Ett uppdrag som volontär handlar om att skapa förtroende och att bjuda in till ömsesidigt utbyte.

Långsiktighet

Det kan ta olika lång tid innan relationen känns trygg och förtrolig. Ditt engagemang är viktigt för att uppdraget ska fungera. Som volontär får du vara beredd på att
vara den som tar initiativ till träffar, aktiviteter och innehållet i samtalen.

Förväntningar

Det är viktigt att du som volontär är uppriktig med när du kan bidra med din tid. God framförhållning och planering underlättar så att mottagaren kan träffa sin volontär enligt överenskommelse.

Intressen och samtalsämnen

Att vara volontär är ett ömsesidigt utbyte. Att delge varandra utifrån intresseområden, erfarenheter och liknande kan räcka långt för att ha något att samtala om.

Respektera tystnadslöftet

Av respekt för mottagarens integritet krävs att volontären inte berättar för utomstående om vad den ser, hör eller vilka den träffar under sitt volontäruppdrag.

Göra uppehåll eller avsluta uppdraget

Om du behöver vara frånvarande en tid eller vill avsluta ditt uppdrag, meddela detta till anhörigkonsulenten i så god tid som möjligt.