Viktig information om coronapandemin

Volontär

Bra att veta

Att vara volontär är att ge av sin tid till ensamma äldre. Det kan till exempel handla om att besöka äldre i deras hem för en pratstund eller gemensamma promenader och upplevelser. Som volontär kan du också hjälpa till med olika aktiviteter som exempelvis högläsning, bingo och sittgympa på ett vård- och omsorgsboende eller på någon av kommunens träffpunkter.

Du bestämmer själv i vilken utsträckning du vill ställa upp och engagera dig. Innan du börjar som volontär görs en skriftlig överenskommelse så att uppdraget blir tydligt. Du får skriva under en tystnadsförsäkran vad gäller enskildas personliga förhållanden. Du får en introduktion och sedan gör kommunens samordnare en matchning utifrån behov och personer.

Volontäruppdraget är en oavlönad insats. Du får inte betalt för aktiviteter eller andra kostnader kopplade till uppdraget. Om du har längre resväg än 6 kilometer enkel väg för att besöka mottagaren betalar kommunen reseersättning för billigaste färdmedel.

Som volontär är du försäkrad genom olycksfallsförsäkring under den tid du aktivt utför uppdraget. Du är också skyddad genom ansvarsförsäkring, om du skulle skada någon eller något.

Välkommen att kontakta anhörigkonsulenten om du vill veta mer om volontärsverksamhet.

Kontakt

Catharina Ericsson

Äldre- och anhörigkonsulent

Telefon: 0660-881 98

E-post: anhorigstod@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)