Länk till startsidan

Efter intresseanmälan som kontaktperson

När du anmält ditt intresse för att bli kontaktperson kommer du att bli kontaktad av kommunen. Innan du kan få ett uppdrag görs en utredning med intervju och referenstagning. Kommunen hämtar även in utdrag ur social- och polisregister.

När du har blivit godkänd som kontaktperson får du och den person du matchats ihop med träffa varandra. Första gången är någon från kommunens socialtjänst med vid det mötet.

Som kontaktperson ska du få en tydlig uppdragsbeskrivning, vägledning, stöd och hjälp under pågående uppdrag.

Genom uppdraget som kontaktperson omfattas du av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att du som har, eller har haft uppdrag, inte får avslöja information om den enskildes personliga förhållanden till obehöriga. Detta gäller även då uppdraget är avslutat.