Länk till startsidan

Familjehem

Bra att veta

Ett familjehem är ett helt vanligt hem som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem. Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Tiden som familjehem varierar från något år upp till hela barnets uppväxttid.

Som familjehem gör du stor skillnad för en ung person genom ditt engagemang och den trygga uppväxt du medverkar till. Du kommer att få stöd i ditt uppdrag, bland annat genom den gemensamma familjehemsorganisation (GFO) som Örnsköldsviks kommun ingår i tillsammans med Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Timrå och Ånge kommuner. Det kan exempelvis handla om utbildning, kompetensutvecklande nätverk och mentorsprogram - allt med syfte att höja kvaliteten inom familjehemsvården.

Familjehemmet är en del i det tredelade föräldraskapet där föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

I ditt uppdrag har du tät kontakt med socialtjänsten. Du medverkar också till att barnet har kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av stöd eller insatser från skola, hälso- och sjukvård eller olika myndigheter medverkar du i dessa kontakter.

Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppet baseras på Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension, semesterlön/-ersättning eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Vänd dig gärna direkt till Gemensam familjehemsorganisation (GFO) om du har frågor om uppdraget som familjehem.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.