Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Om ni inte kan enas

Om ni som föräldrar själva, eller med stöd av familjerättsgruppen inte hittar en lösning för barnets vårdnad, boende eller umgänge kan tingsrätten besluta hur det ska vara för barnet. Tingsrätten håller en muntlig förberedelse där föräldrar och ombud är med. Inför den muntliga förberedelsen begär tingsrätten ofta in upplysningar från familjerätten. Uppdraget ska genomföras skyndsamt och ge rätten ett bredare underlag för beslut.

Om ni som föräldrar inte kommit överens vid den muntliga förberedelsen eller via samarbetssamtal begär tingsrätten en vårdnad-, boende- och umgängesutredning från familjerätten. I den utredningen förs samtal med föräldrar, barn och eventuella nya partners. Familjerätten gör hembesök hos båda föräldrarna. De kan hämta in referenser från yrkesverksamma kring barnet och begär utdrag ur social- och polisregistret. Familjerätten lämnar sedan ett förslag till beslut, men det är tingsrätten som tar det slutgiltiga beslutet.