Länk till startsidan

Vårdnad, boende och umgänge

Bra att veta

Som separerade föräldrar behöver ni samarbeta och komma överens om vårdnad, boende och umgänge för era gemensamma barn. För att göra det kan ni ta hjälp av familjerättsgruppen som kan erbjuda stöd i samtal samt utreder vårdnad-, boende- och umgängesfrågor.

Samarbetssamtal

Behöver ni hjälp att föra en dialog som kan leda till ett bättre samarbete mellan er föräldrar har ni möjlighet att ansöka om samarbetssamtal hos familjerättsgruppen. Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa er att göra överenskommelser kring barnet, utifrån barnets behov och eventuella önskemål. Målet är att ni ska kunna enas i frågor kring barnet samt förbättra förmågan att samarbeta som föräldrar samt att ni, om möjligt, kan lösa tvisten utanför domstol.

Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och samtalsledarna arbetar under sekretess.

Upprätta avtal

Separerade föräldrar kan upprätta juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn. För att kunna göra ett sådant avtal krävs det att ni är överens om innehållet och att avtalet bedöms vara till barnets bästa. Familjerättsgruppen utreder, prövar och upprättar avtalen. När dessa har godkänts har de samma giltighet som en dom i domstolen.

Informationssamtal

Sedan 1 mars 2022 är det enligt lag krav för förälder att delta i informationssamtal hos familjerättsgruppen innan man väcker talan gällande vårdnad-, boende- och/eller umgängesfrågor i domstol. Syftet med informationssamtal är att fler föräldrar ska komma överens istället för att inleda en vårdnadstvist i domstol. Föräldrars överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge är i regel bäst för barnet.

Under samtalet får ni information om:

  • erbjudanden om samarbetssamtal och avtal
  • tillgängliga hjälpinsatser
  • domstolsprocessen
  • hur en vårdnads-, boende- och umgängesutredning går till.

Samtalet är kostnadsfritt och samtalsledarna arbetar under sekretess. Efter samtalet utfärdar samtalsledarna ett intyg till förälder som har deltagit. Intyget är giltigt ett år.

Väcka talan i domstol

Om ni som föräldrar själva, eller med stöd av familjerättsgruppen inte hittar en lösning för barnets vårdnad, boende eller umgänge kan ni vända er till tingsrätten för att väcka talan om att få beslut hur det ska vara för barnet. Tingsrätten håller en muntlig förberedelse där föräldrar och ombud är med. Inför den muntliga förberedelsen begär tingsrätten ofta in upplysningar från familjerätten. Sedan kan familjerättsgruppen eventuellt göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning där samtal förs med föräldrar, barn och eventuella nya partners. Familjerättsgruppen gör även hembesök hos båda föräldrarna. De kan också hämta in referenser från yrkesverksamma kring barnet och begära utdrag ur social- och polisregistret. Familjerättsgruppen lämnar sedan ett förslag till beslut, men det är tingsrätten som tar det slutgiltiga beslutet.

Kontakt

Familjerättsgruppen

E-post: familjerattsgruppen@ornskoldsvik.se


Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.