Viktig information om coronapandemin

Terapi vid riskfyllt beteende

Multi Systemisk Terapi är en intensiv öppenvårdsinsats. Den syftar till att hitta vägar till förändring när barn i åldrarna 10-17 år har hamnat ett skadligt eller riskfyllt beteende.

Familjen får en egen terapeut som träffar familjen i deras hem flera gånger i veckan. Insatsen pågår under en tidsbegränsad period på 4-6 månader. Teamet för Multi Systemisk Terapi finns även tillgängligt för familjen att nå dygnet runt vid krissituationer där de behöver råd och stöd.

Terapeuten inom Multi Systemisk Terapi arbetar med att stärka vårdnadshavarna så att familjen på egen hand ska kunna bemöta de problem som uppstår. Familjen och terapeuten samarbetar med viktiga personer som finns runt barnet/ungdomen. Det kan vara släktingar, vänner, skolpersonal, polis med flera.