Länk till startsidan

Oro för barn och unga

Bra att veta

Om du får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det geom en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan även göra en orosanmälan om du misstänker att en vuxen person far illa.

Som privatperson kan du vara anonym när du gör en orosanmälan.Tänk i så fall på att inte berätta vad du heter när du kontaktar socialtjänsten. Du kan inte heller skicka e-post där ditt namn blir tydligt genom avsändaradressen.

Du kan inledningsvis, helt anonymt, ringa socialtjänstens mottagningsgrupp, utan att berätta vem din oro gäller, för att rådgöra om det finns skäl för en orosanmälan eller inte.

Som privatperson kan du antingen lämna din orosanmälan muntligt eller skriftligt.

Vid en anonym orosanmälan är det viktigt att du är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig. Oavsett om du är anonym eller inte har du som privatperson ingen insyn i socialtjänstens fortsatta arbete. Du kan alltså inte få någon återkoppling i ärendet.

Vissa yrkesgrupper är skyldiga att anmäla

Om du till exempel arbetar med barn och unga, inom sjukvården eller som polis har du en skyldighet enligt lag att rapportera misstanke om att ett barn far illa. Om du arbetar inom en myndighet och är skyldig att anmäla enligt socialtjänstlagen (14 kap 1 §) ska din anmälan vara skriftlig. Är barnets behov av skydd akut gör du anmälan muntligt och skickar in skriftlig anmälan i efterhand.

Vid akut fara, ring polis

Oavsett om det gäller barn eller vuxna, är någon utsatt för akut fara, ring polisen 112.

Kontakt

Kontakta mottagningsgruppen för stöd och råd eller för att lämna orosanmälan

Mottagningsgruppen för barn, unga och vuxna

Telefon: 0660-888 07

Öppettider telefon: 10:00–11:30 och 13:00–15:00 måndag, tisdag, torsdag och fredag , 10:00-11:30 onsdag

E-post: vfmottagningsgruppen@ornskoldsvik.se (e-posten läses på vardagar)

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

Skicka in orosanmälan via post till:

Mottagningsgruppen
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Social beredskap

Efter kontorstid når du socialtjänsten via 0660-888 07. Är situationen akut, ring polisen 112