Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Så fastställs faderskap/föräldraskap

Faderskap ska fastställas för alla barn vars föräldrar är ogifta. Det görs genom en faderskapsutredning samt en skriftlig bekräftelse av faderskapet hos kommunens familjerättsgrupp. När barnet är fött skickar Skatteverket en underrättelse till familjerättsgruppen som därefter kontaktar modern. Det går också bra att ni som föräldrar själva tar kontakt. Faderskap/föräldraskap går även att bekräfta under graviditeten, senast graviditetsvecka 36.

Har ni gemensamma barn sedan tidigare kan ni kontakta familjerätten och be att få faderskaps- eller föräldraskapshandlingarna hemskickade för påskrift.

Föräldrar som inte är folkbokförda i Örnsköldsvik när barnet föds ska vända sig till den kommun där de är folkbokförda för att fastställa fader- eller föräldraskap.

DNA-test

Skulle det råda osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet kan faderskapet fastställas med hjälp av DNA. I enstaka fall kan faderskapet avgöras i domstol.

Assisterad befruktning

Om barnet kommit till genom assisterad befruktning ska intyg om att mannen samtyckt till den assisterade befruktningen finnas med i faderskapsutredningen. Intyget skrivs av den behandlande IVF-kliniken.

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård ska föräldraskapet fastställas. Det görs på samma sätt som för heterosexuella ogifta par, oavsett om kvinnorna är gifta eller inte.

Om den assisterade befruktningen inte har skett inom svensk sjukvård gör familjerättsgruppen en utredning för att försöka fastställa faderskapet. Går inte faderskapet att fastställa har barnet endast en förälder i juridisk mening. Om det finns en partner som vill bli förälder och vårdnadshavare, finns möjlighet att ansöka om adoption av närstående hos tingsrätten. Tingsrätten begär då ett yttrande från familjerättsgruppen om adoptionen är till barnets bästa.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.