Länk till startsidan

Förberedelser och utredning inför adoption

För att få adoptera måste du vara minst 18 år och ha ett medgivande från socialnämnden. Du kan adoptera ensam eller tillsammans med din partner under förutsättning att ni bor tillsammans eller är gifta. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, till exempel arvsrätt. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn.

Innan du ansöker om medgivande för adoption ska du enligt lag ha genomgått en godkänd föräldrautbildning. Syftet är att få kunskap om adopterade barn och deras behov samt vad det innebär att vara adoptivförälder. Efter utbildningen kan du ansöka om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Familjerätten gör då en utredning för att se om du är lämplig som adoptivförälder. Utredningen består bland annat av gemensamma och enskilda samtal med er som ansöker, hembesök, referentsamtal, läkarintyg och registerutdrag. Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Den fungerar också som en presentation för de utländska myndigheterna när de ska välja familj till barnet.

Hela processen från första ansökan till mottagande av ett barn kan ta lång tid. Du/ni kan därför behöva ansöka om att förnya medgivandet.

Det är mycket ovanligt att svenska barn adopteras. Då handlar det främst om att adoptera närstående barn. Detta görs genom en ansökan hos tingsrätten. Familjerätten utreder och lämnar förslag till yttrande men det är tingsrätten som fattar beslut.