Länk till startsidan

Läs om hjälpstiftelser

Arnäs hjälpstiftelse

Maria och J O Domeijs minnesstiftelse
Maria Noréns donationsstiftelse

Till förmån för inom Arnäs församlingsområde bosatta familjer eller enskilda personer som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel. Företrädesvis till personer drabbade av sjukdom.

 

Astrid och Reinhold Olssons hjälpstiftelse

Till förmån för inom Arnäs församlings område bosatta gamla och sjuka människor vilka kunna anses vara i behov av hjälp.

 

Grundsunda hjälpstiftelse

Eufrosyne Sellstedts undersstödsstiftelse

Till förmån för inom Grundsunda församlings område bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

 

Själevads hjälpstiftelser

Till förmån för inom Själevads församlingsområde bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel. Förslagsvis vid juletid.

 

Örnsköldsviks hjälpstiftelser

Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske vid jultid.

 

Jon Nilssons minnesstiftelse

Inom Anundsjö församlingsområde bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel. Företrädesvis till personer drabbade av sjukdom.

 

N J Nätterlunds donationsstiftelse

Till förmån för inom Arnäs församlingsområde bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

 

Sidensjö sockens sjuksköterskestiftelse

Till förmån för inom Sidensjö församlings område bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel. Företrädesvis till personer drabbade av sjukdom.

 

Inez Lindqvists undersstödsstiftelse

Till förmån för inom Örnsköldsviks församlingsområde bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel. Utdelning vid juletid.

 

Ottilia o Carl Kusoffskys donationsstiftelse

Till förmån för inom Örnsköldsviks församlingsområde bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel. Företrädesvis till personer drabbade av sjukdom.

 

L O Kinbergs stiftelse

Till förmån för inom Örnsköldsviks församlingsområde bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.  Företrädesvis till personer drabbade av sjukdom.

 

Johan Axlings stiftelse

Till förmån för inom Örnsköldsviks församlingsområde bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel. Företrädesvis till personer drabbade av sjukdom.

 

C G Kallenberg & O Perssons donationsstiftelse

Ska fördelas mellan de varje år inom Själevads församling tio först födda barnen.

 

Karin o Johan Sundströms donationsstiftelse

Till förmån för inom Sidensjö församlings område bosatta familjer eller enskilda personer, som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

 

A L Bylunds gåvostiftelse

Stiftelsens avkastning kan användas till ett barnhem eller till hjälp för ensamma föräldralösa barn i Örnsköldsviks kommun.