Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Ansök om pengar från hjälpstiftelse

Dina personuppgifter * (obligatorisk)
Dina personuppgifter

Maria och J O Domeijs minnesstiftelse
Maria Noréns donationsstiftelse

Används till förmån för inom Arnäs församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

Maria och J O Domeijs minnesstiftelse
Maria Noréns donationsstiftelse

Används till förmån för inom Arnäs församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

Används till förmån för inom Arnäs församlings område bosatta gamla och sjuka människor vilka kunna anses vara i behov av hjälp.

Används inom Örnsköldsviks kommuns område enligt beslut av sociala centralnämnden till förmån för i första hand trevnad och trivsel för pensionärer, i andra hand ekonomisk hjälp till mindre bemedlade pensionärer. Avkastningen, sedan en tiondel har lagts till kapitalet, får dock ej användas till ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ska fördelas mellan de varje år inom Själevads församling tio först födda barnen.

Används till förmån för inom Grundsunda församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel.

Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska ske vid jultid.

Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

Används inom Anundsjö församlings område enligt beslut av sociala centralnämnden till förmån för anordnande av festlighet vid åldringshem varje år den 31 januari.

Används till förmån för inom Anundsjö församlings område anordnande av festligheter vid ålderdomshem varje år den 31 januari.

Enligt beslut av Kammarkollegiet den 1 augusti 1978 ska avkastningen användas till förmån för inom Sidensjö församlings område bosatta familjer eller enskilda personer som efter behovsprövning tilldelas bidrag till hjälpbehov som inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel.

En tredjedel ska Arnäs församling erhålla till blommor till gamla vid Arnäsgården. Två tredjedelar ska Örnsköldsviks församling erhålla till blommor åt gamla vid Örnsköldsgården och sjukhemmet i Örnsköldsvik.

Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

Används till förmån för inom Nätra och Sidensjö bosatta familjer eller enskilda personer som efter behovsprövning tilldelas bidrag till vila och rekreation som inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel.

Används till förmån för inom Örnsköldsvik församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

Används till förmån för inom Sidensjö församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske till personer drabbade av sjukdom.

 • N P Engbloms donationsstiftelse
 • Annie Svenssons minnesstiftelse
 • Felix Norbergs stiftelse
 • J Mattssons stiftelse

Används till förmån för inom Själevads församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske vid jultid.

 • Bengt Ammelins julgåvostiftelse
 • Rådman G A Öhgrens julgåvostiftelse
 • Birger Östrands gåvostiftelse
 • Stadsläkaren Nils Huss Minnesstiftelse
 • L L Jonssons gåvostiftelse
 • Kristina Hägglunds donationsstiftelse
 • Ordenssällskapet F Ws nödhjälpsstiftelse
 • Örnsköldsviks köpmannaförenings understödsstiftelse
 • Lars Olof Hägglöfs julgåvostiftelse

Används till förmån för inom Örnsköldsviks församlings område bosatta familjer eller enskilda personer vars hjälpbehov inte ska tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel. Utdelning ska företrädesvis ske vid jultid.