Länk till startsidan

Skillnad mellan god man, förvaltare och förmyndare

God man, förvaltare eller förmyndare kallas den person som hjälper dig och träder in i ditt ställe. Vilket begrepp som används beror på i vilken situation du som får hjälp befinner dig. Det beror också på i vilken utsträckning den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren får träda in i ditt ställe.

God man

Om du beviljas god man ska den personen som utses till god man hjälpa dig och ge dig råd. Du har kvar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du till exempel kan ingå avtal eller ge bort egendom. Den gode mannen måste ha ditt samtycke för alla rättshandlingar utom de som rör den dagliga hushållningen. Om du saknar förmåga att ge ditt samtycke får din gode man genomföra rättshandlingar inom ramen för sitt uppdrag. Det ska då ske med ditt bästa som utgångspunkt.

Du som får hjälp av en god man kallas för huvudman.

Förvaltare

Om du får en förvaltare har den personen rätt att genomföra rättshandlingar för din räkning utan att du ger ditt samtycke. Men det gäller bara sådana uppgifter som ingår i förvaltarens uppdrag. Förvaltaren ska alltid utgå från vad som är bäst för dig.

Du som får hjälp av en förvaltare kallas för huvudman.

Förmyndare

Huvudregeln är att barnens båda föräldrar är vårdnadshavare och förmyndare. De utövar gemensamt förmyndarskapet för sina barn som är under 18 år. De som har den rättsliga vårdnaden om sina barn är också förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Om barnet mister en av sina föräldrar, fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare. Om båda föräldrarna är döda eller av annan anledning inte kan vara förmyndare för sitt barn ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren blir då automatiskt förmyndare för barnet, om inte tingsrätten beslutar annorlunda.

Du som får stöd av en förmyndare kallas för huvudman.

God man för ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn ska tilldelas en god man. En sådan god man har rollen både som förmyndare och vårdnadshavare men barnet bor inte hos gode mannen.

Lagrum

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalken. Bestämmelserna finns i kapitel 11, paragraf 4 respektive 7.