Länk till startsidan

Överförmyndaren

Överförmyndaren i Örnsköldsvik ingår i Umeåregionens överförmyndarenhet men har ett kontor i Örnsköldsvik

Överförmyndarens uppgift är att, med stöd av bestämmelser i föräldrabalken, utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt att ge tillstånd till rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Även överförmyndarens verksamhet kontrolleras. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och gör inspektioner hos kommunens överförmyndare.

Se överförmyndarnämndens protokoll och föredragningslistor. Länk till annan webbplats.