Länk till startsidan

Du godkänner din god man

Du har inte rätt att själv bestämma vem som ska vara din gode man men du har möjlighet att föreslå en person som du känner och litar på. Överförmyndaren undersöker då om personen i fråga är lämplig som god man. Har du inget eget förslag kan överförmyndaren ge dig förslag. Du har rätt att träffa den föreslagna personen, innan du bestämmer dig för om du samtycker till valet av god man.

Det är bara om du inte kan uttrycka din egen vilja som tingsrätt eller överförmyndarnämnd får förordna om god man utan ditt samtycke. I de fallen ska anledningen beskrivas tydligt i en utredning.

Om du inte längre behöver god man kan du själv, eller tillsammans med din gode man, ansöka om att godmanskapet ska upphöra. Ansökan skickar du till tingsrätten som fattar beslut efter att kommunens överförmyndare har utrett ärendet.