Länk till startsidan

När du har fått ett uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

När du har fått besked om att du blivit förordnad som god man eller förvaltare, bör du göra följande:

  • Kontakta huvudmannens bank och meddela att du förordnats som god man eller förvaltare och vilket uppdrag du har. Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan du komma överens med huvudmannen så att du får den myndighetspost som du behöver för ditt uppdrag. Du kan till exempel ansöka om särskild postadress, som innebär att du får all officiell post hem till dig. Blanketten (Anmälan, särskild postadress, SKV 7844) kan du själv hämta från Skatteverkets webbplats.

  • Om din huvudman tidigare har haft en annan god man/förvaltare, ta kontakt med din företrädare för att ta del av information som kan ha betydelse för ditt uppdrag. Ta även kontakt med personalen på eventuellt boende, hyresvärd, anhöriga med flera. Visa vid behov upp ditt registerutdrag om ställföreträdarskap som du får från överförmyndaren.

  • Inom två månader från det datum du blev förordnad är du skyldig att göra en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Detta gör du med blanketten "förteckning", som överförmyndaren skickar till dig.