Länk till startsidan

Studier och försörjningsstöd

Om du studerar och har rätt till studielån, har du normalt inte rätt till försörjningsstöd. Du ska i första hand försörja dig genom studiemedel från CSN. Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering kan du inte fortsätta studera och försörja dig genom försörjningsstöd.

Uppstår en akut situation, kan kommunen göra en bedömning om det kan bli aktuellt att bevilja dig tillfälligt försörjningsstöd.

Försörjningsstöd under sommarlov

Om du studerar och är i behov av försörjningsstöd under sommaren behöver du vara inskriven på arbetsförmedlingen från första dagen du inte är studerande. Du ska också ha sökt alla jobb du har möjlighet att få i god tid och ha gjort vad du kan för att försörja dig själv. Detta gäller oavsett om du sedan tidigare är aktuell på kommunens enhet för ekonomiskt bistånd eller inte.

Du kommer att behöva visa din handläggare vilka arbeten du har sökt. Handläggaren gör då en bedömning om du har sökt tillräckligt många jobb och gjort vad du kan för att försörja dig själv för att ha rätt till försörjningsstöd.

Om du inte sedan tidigare är aktuell på enheten för ekonomiskt bistånd, och blir berättigad försörjningsstöd, behöver du delta i planering med din handläggare för att ha fortsatt rätt till försörjningsstöd.

Om du av någon anledning inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande behöver du lämna in underlag som styrker detta.

Det är viktigt att du som studerande med studiemedel planerar din ekonomi utifrån vetskapen att du kommer att bli utan inkomst en period.