Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Studier och ekonomiskt bistånd

Om du studerar och har rätt till studielån, har du normalt inte rätt till ekonomiskt bistånd. Du ska i första hand försörja dig genom studiemedel från CSN. Om du inte beviljats studiemedel och inte har någon annan studiefinansiering kan du inte fortsätta studera och ha ekonomiskt bistånd istället.

Uppstår en akut situation, kan kommunen göra en bedömning om det kan bli aktuellt att bevilja dig tillfälligt ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd under studerandes sommarlov

Om du studerar och är i behov av ekonomiskt bistånd under sommaren behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen från första dagen du inte är studerande. Du behöver också ha sökt alla jobb du har möjlighet att få i god tid och ha gjort vad du kan för att försörja dig själv. Detta gäller oavsett om du sedan tidigare är aktuell på kommunens enhet för ekonomiskt bistånd eller inte.

Du kommer att behöva visa din handläggare vilka arbeten du har sökt. Handläggaren gör då en bedömning om du har sökt tillräckligt många jobb och gjort vad du kan för att försörja dig själv för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du inte sedan tidigare är aktuell på enheten för ekonomiskt bistånd, och blir berättigad ekonomiskt bistånd, kommer du att behöva delta i planering med kommunens arbetsmarknadsenhet för att ha fortsatt rätt till ekonomiskt bistånd.

Ovanstående gäller om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Om du av någon anledning inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande kommer du behöva lämna in underlag som styrker detta, och du kommer att ha planering med din handläggare för att närma dig självförsörjning.

Det är viktigt att du som studerande med studiemedel planerar din ekonomi utifrån vetskapen att du kommer att bli utan inkomst en period.