Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Plan för självförsörjning

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd i Örnsköldsviks kommun får du stöd i att förändra din situation. Tillsammans med en arbetsmarknadshandläggare gör du upp en plan för hur du ska bli självförsörjande så snart som möjligt. I planen ingår att du ska vara aktivt arbetssökande. Det innebär att du ska:

  • vara inskriven på arbetsförmedlingen i omedelbar anslutning till arbetslösheten och hålla regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen
  • söka arbete regelbundet, brett yrkesmässigt och med kvalitet
  • tacka ja till erbjudet arbete eller föreslagen insats/arbetsmarknadsåtgärd
  • vara tillgänglig på telefon och via e-post för att kunna ta del av erbjudanden
  • vara aktiv i en eventuell rehabilitering.

Om du av hälsoskäl inte kan arbeta, behöver du ha ett giltigt läkarintyg som styrker hur din arbetsförmåga ser ut.