Länk till startsidan

Plan för självförsörjning

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete.

När du ansöker om försörjningsstöd i Örnsköldsviks kommun får du stöd i att förändra din situation. Tillsammans med en handläggare gör du upp en plan för hur du ska bli självförsörjande så snart som möjligt. I planen ingår att du ska vara aktivt arbetssökande. Det innebär att du ska:

  • vara inskriven på arbetsförmedlingen i omedelbar anslutning till arbetslösheten och hålla regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen
  • söka arbete regelbundet, brett yrkesmässigt och med kvalitet
  • tacka ja till erbjudet arbete eller föreslagen insats/arbetsmarknadsåtgärd
  • vara tillgänglig på telefon och via e-post för att kunna ta del av erbjudanden
  • vara aktiv i en eventuell rehabilitering.

Om du av hälsoskäl inte kan arbeta, behöver du ha ett giltigt läkarintyg som styrker hur din arbetsförmåga ser ut.