Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Beslut och överklagan

Det är viktigt att din ansökan om ekonomiskt bistånd är komplett för att socialtjänsten ska kunna behandla den och fatta beslut. Handläggningstiden är cirka 10 dagar, förutsett att du lämnat en komplett ansökan.

När utredningen är klar får du ett beslut där du ser om din ansökan beviljats eller om du fått avslag på ansökan. Har du ansökt via e-tjänst, kan du följa hela ditt ärende och även se beslutet i e-tjänsten. Om du beviljas ekonomiskt bistånd betalas pengarna ut direkt till det bankkonto du har angivit.

Observera att du behöver ansöka för varje månad du behöver ekonomiskt bistånd. Vid varje ansökningstillfälle gör socialtjänsten en ny utredning som underlag för ett nytt beslut.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Det måste du göra skriftligt. Du kan överklaga ditt beslut inom tre veckor efter att du delgivits beslutet. Det är förvaltningsrätten som tar ställning till din överklagan men du ska rikta din överklagan till välfärdsförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd. Du kan lämna din överklagan till din socialsekreterare eller till kontaktcenter på Nygatan 16. På beslutet hittar du mer information om hur överklagan går till.

Det kostar inget att överklaga ett beslut.