Länk till startsidan

Förbered ditt besök hos budget- och skuldrådgivaren

När du har bokat ett besök hos budget- och skuldrådgivaren behöver du lämna in ett underlag i förväg så att rådgivaren kan förbereda sig inför besöket. De här uppgifterna behöver du ta fram:

  • Din inkomst och om du har familj, familjens samlade inkomst
  • Hyresbesked
  • Kostnader för lån, avbetalningar och krediter
  • Kontakta de fordringsägare/inkassobolag du är berörd av och be dem skicka en skuldsammanställning innehållande kapitalskuld, ränteskuld och kostnadsskuld. Be dem även fylla i vilket år fordran uppkom och vilken räntesats i procent som är aktuell. Om du inte vet hos vilka inkassobolag dina skulder finns, kan du beställa en skuldsammanställning från kronofogden och via den se vilka bolag som skickat skulden för utmätning. Du har förmodligen också fått brev hem från fordringsägare/inkassobolag. Ta kontakt och be dem skicka en skuldsammanställning till dig. Skuldsammanställningarna behövs för att se hur din skuldsituation ser ut och för att eventuellt kunna göra en skuldsaneringsansökan.

Underlaget kan du lämna hos i receptionen i stadshuset på Nygatan 16. Du kan också skicka det via post till Budget- och skuldrådgivningen, Nygatan 16, 891 88 Örnsköldsvik.