Länk till startsidan

Bistånd till bostad

Bra att veta

Kommunens socialtjänst har inga bostäder att förmedla. Det finns inte heller någon lagstadgad generell rätt till bostad via socialtjänsten.

Du som behöver en bostad får vända dig till olika hyresvärdar och söka på internet där bostäder annonseras ut. Alternativt får du försöka hitta tillfälliga lösningar som inneboende, delad bostad och liknande. Ofta är det lättare att hitta bostad utanför de större kommunerna. I första hand ska du söka bostad där du har störst möjlighet att få det. Att ha skulder försvårar möjligheten att få bostad men se det inte som ett absolut hinder.

I första hand är det den enskildes ansvar att planera för sitt liv både gällande ekonomi och bostad. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den som vistas i kommunen får det stöd och hjälp den behöver. För vissa grupper, till exempel äldre och funktionshindrade, har socialtjänsten ett särskilt ansvar.

Bistånd för boende genom övergångskontrakt

Socialtjänsten kan i vissa fall bevilja bistånd till boende i form av övergångskontrakt. Om du beviljas övergångskontrakt, blir du tilldelad en skälig bostad att hyra. Du kan alltså inte välja bostad själv. Om du tackar nej till det boende du blir tilldelad kan din rätt till bistånd dras in.

För att boende genom övergångskontrakt ska bli aktuellt gäller följande förutsättningar:

  • du är helt bostadslös
  • du har särskilda svårigheter eller nedsättningar i din förmåga att lösa din boendesituation på egen hand
  • du klarar av att bo i eget boende, eventuellt med hjälp och stöd från annan enhet inom socialtjänsten
  • du har uttömt alla möjligheter att lösa din boendesituation på egen hand eller annat sätt.

Ett beslut om bistånd för övergångskontrakt är i regel tidsbegränsat och kopplat till flera krav som du måste uppfylla under boendetiden. Om du ansöker om bistånd för övergångskontrakt ska du redovisa veckovis vilka bostäder du sökt.

Akut hjälp

Om du är akut bostadslös och saknar en sovplats för natten kan du i särskilda fall ha rätt till ett tillfälligt boende.

Kontakt

Enheten för ekonomiskt bistånd

E-post: vf-forsorjningsstod@ornskoldsvik.se

Du är välkommen att ringa enheten för ekonomiskt bistånd via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.