Länk till startsidan

Bistånd enligt Socialtjänstlagen

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen verka för att äldre och personer med funktionsnedsättningar får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. När du inte klarar din dagliga livsföring kan du ha rätt till hjälp, så kallat bistånd, av olika slag för att kunna bo kvar hemma eller på ett vård- och omsorgsboende. Du kan också få hjälp att hålla kontakt med andra och att ha en meningsfull sysselsättning.

När du ansöker om stöd och hjälp görs en biståndsbedömning. Kommunens biståndshandläggare ska då i samråd med dig utreda och planera vilka behov du har. Om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, beviljas du bistånd för det som du inte klarar själv och som bedöms vara en skälig levnadsnivå.

Du som får bistånd har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Målsättningen med biståndet är att stärka dina förutsättningar att leva ett självständigt liv. Det betyder att biståndet, där så är möjligt, utformas som en hjälp till självhjälp.