Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Bistånd enligt Socialtjänstlagen

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen verka för att äldre och personer med funktionsnedsättningar får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. När du inte klarar din dagliga livsföring kan du ha rätt till hjälp, så kallat bistånd, av olika slag för att kunna bo kvar hemma eller i ett särskilt boende. Du kan också få hjälp att hålla kontakt med andra och att ha en meningsfull sysselsättning.

När du ansöker om stöd och hjälp görs en biståndsbedömning. Kommunens biståndshandläggare ska då i samråd med dig utreda och planera vilka behov du har. Om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt, beviljas du bistånd för det som du inte klarar själv och som bedöms vara en skälig levnadsnivå.

Du som får bistånd har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Målsättningen med biståndet är att stärka dina förutsättningar att leva ett självständigt liv. Det betyder att biståndet, där så är möjligt, utformas som en hjälp till självhjälp.