Viktig information om coronapandemin

Kommunala pensionärsrådet

Bra att veta

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och information mellan Örnsköldsviks kommun och pensionärsorganisationerna i kommunen. Rådet arbetar utifrån en årsplanering där ett antal prioriterade sakområden sållats fram vid ett öppet samråd.

Pensionärsrådets sammansättning

Kommunala pensionärsrådet består av fem representanter från kommunens nämnder och styrelser samt tio lokala representanter för följande pensionärsorganisationer:

  • Pensionärernas riksorganisation har fem ledamöter.
  • SPF Seniorerna har två ledamöter.
  • Svenska kommunalpensionärers förbund har två ledamöter.
  • Riksförbundet Pensionärs Gemenskap har en ledamot.

För respektive organisation finns en eller flera ersättare utsedda. Ersättarna deltar endast i sammanträde då ordinarie ledamot är frånvarande.

Sammanträdesdagar

Kommunala pensionärsrådet sammanträder normalt fem gånger per år. Återstående mötesdatum för 2021 är: 11/11.

Kontakt

Marcus Sellgren

Ordförande kommunala pensionärsrådet

Telefon: 070-309 04 13

E-post: marcus.sellgren@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Matti Ohlsson

Sekreterare kommunala pensionärsrådet

Telefon:  0660-887 00

E-post: matti.ohlsson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)