Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Demens och demensboende

Bra att veta

Kommunens demenssjuksköterska kan ge råd, stöd och vägledning till dig som har minnessvårigheter eller en demenssjukdom och till dina närstående. Bland annat erbjuder demenssjuksköterskan utbildningar riktade till dig och dina närstående. I demensskolan, som den kallas, varvas information med diskussioner och erfarenhetsutbyte. Demensskolan återkommer med ett antal träffar varje vår och höst. Dina närstående kan också delta i anhöriggrupper.

Även du som inte är personligt berörd men ändå har frågor om demenssjukdomar är välkommen att kontakta demenssjuksköterskan.

Dagverksamhet

Du som varit i kontakt med läkare och fått en demensdiagnos har möjlighet att ansöka om plats på Örngruppens dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Kontakta i så fall kommunens biståndshandläggare.

Boende för personer med demenssjukdom

Om din boendesituation inte längre fungerar kan du ansöka om bistånd i form av ett vård- och omsorgsboende med inriktning demens.

För att beviljas plats i ett vård- och omsorgsboende med demensinriktning behöver du ha en demensdiagnos. Ett demensboende erbjuder en trygg och stimulerande omvårdnad för att du som har en demenssjukdom så långt som möjligt ska kunna behålla dina mentala och fysiska funktioner.

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Det ger dig som tillhör någon av dessa nationella minoriteter rätt till vård och omsorg hela eller en väsentlig del på minoritetsspråk. Har du önskemål om detta, ska du meddela det när du ansöker om boende.

När du ansöker om boende gör kommunen en bedömning av dina behov utifrån socialtjänstlagen (SoL) och/eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Perioden 21 juni–18 juli är demenssjuksköterskan tillgänglig via telefon 30 juni, 7 juli och 14 juli. Under demenssjuksköterskan semester 19 juli–13 augusti finns möjlighet för anhöriga till personer med demenssjukdom att få stöd via anhörigkonsulenterna 0660-883 14 eller 0660-881 98.

Linda Backman

Demensjuksköterska

Telefon: 0660-26 51 14

Öppettider telefon: måndag-fredag 08:00-11:00

E-post: linda.backman@ornskoldsvik.se


Kontakta biståndshandläggare via kontaktcenter

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1

Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)