Länk till startsidan

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ska hjälpa alla i Örnsköldsviks kommun i händelse av brand eller andra olyckor. De arbetar även förebyggande.

Räddningstjänstens service

  • ger information om brandskydd.
  • erbjuder anpassad brandskyddsutbildning och information till allmänheten.
  • följer upp och kontrollerar att företag, förvaltningar, organisationer och enskilda tar ansvar för sitt eget brandskydd. Detta sker genom tillsynsverksamhet och rådgivning.
  • förbereder insatser för att möta alla typer av olyckor inom ramen för kommunens riskbild.
  • genomför snabba och effektiva räddningsinsatser. Huvudstyrkan i Örnsköldsvik är heltidsanställd och ska rycka ut inom 90 sekunder. Vid övriga stationer är styrkan deltidsanställd och ska rycka ut inom 6 minuter efter larm.

Räddningstjänstens stationer

Räddningstjänstens stationer finns idag i Örnsköldsvik, Bjästa, Bredbyn, Solberg, Moliden, Sidensjö, Björna, Trehörningsjö, Gideå och Husum. Dessutom finns ett antal räddningsvärn och skogsbrandvärn. Genom samverkan med angränsande kommuner kan räddningsstyrkor hjälpa varandra över kommungränserna.

Ofta finns ett behov av nya medarbetare i deltidsstyrkan. Skulle du kunna tänka dig att göra en betydelsefull insats som Räddningstjänst i beredskap-personal (RiB-personal) är du välkommen att lämna en intresseanmälan till räddningstjänsten.