Länk till startsidan

Skydd mot olyckor

Bra att veta

Örnsköldsviks kommun samarbetar med polis, brottsförebyggande råd, föreningar, samfund, civilsamhälle och många andra aktörer för att du som bor eller besöker Örnsköldsvik ska ges möjlighet att leva och verka i ett tryggt och säkert samhälle. Lokala trygghetsgrupper och trivselvärdar är bara några exempel på hur privatpersoner engagerar sig för att bidra till en trygg och trivsam miljö för oss alla.

Kommunen arbetar övergripande med säkerhetsplanering, beredskap för krissituationer samt trygghetsfrågor. Kommunens räddningstjänst arbetar förebyggande med att begränsa bränder och skador till följd av bränder eller andra olyckor. Det är även räddningstjänsten som dygnet runt, året runt, är beredd på att rycka ut till din hjälp när olyckan är framme.

Kontakt

Vid akut behov av hjälp, larma 112.

Kontakta räddningstjänsten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.