Länk till startsidan

POSOM - psykologiskt och socialt omhändertagande vid kris, större olycka eller allvarlig händelse

I Örnsköldsviks kommun finns en organisation kallad POSOM (psykologiskt och socialt omhändertagande). Vid en kris, större olycka eller allvarlig händelse finns POSOM till för dem som är i behov av stödsamtal eller annan psykosocial hjälp som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande.

Syftet är att lindra och stödja i akuta situationer och att förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. Det kan exempelvis innebära att ge stöd till drabbade anhöriga, organisera stödcentrum, samordna resurser och/eller skapa kontakter med andra berörda hjälpinsatser.

Lokala krisstödgrupper finns i Anundsjö, Björna-Långviksmon-Trehörningsjö-Gideå, Nätra-Sidensjö, Grundsunda och Örnsköldsviks centralort. Grupperna består av personer med olika kompetenser och som helt frivilligt åtagit sig uppdraget.

Räddningstjänsten, regionen, polisen samt kommunens krisledningsorganisation kan begära hjälp av POSOM. Vid en krisartad händelse där POSOM kopplas in, publiceras kontaktuppgifter till aktuell POSOM-grupp på kommunens webbplats.