Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

POSOM - psykologiskt och socialt omhändertagande vid kris, större olycka eller allvarlig händelse

I Örnsköldsviks kommun finns en organisation kallad POSOM (psykologiskt och socialt omhändertagande). Vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse finns POSOM till för dem som är i behov av stödsamtal eller annan psykosocial hjälp som ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande.

Syftet är att lindra och stödja i akuta situationer och att förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. Det kan exempelvis innebära att ge stöd till drabbade anhöriga, organisera stödcentrum, samordna resurser och/eller skapa kontakter med andra berörda hjälpinsatser.

Lokala stödgrupper finns i Anundsjö, Björna-Långviksmon-Trehörningsjö, Nätra-Sidensjö, Grundsunda och Örnsköldsviks centralort. Grupperna består av personer med olika kompetenser och som helt frivilligt åtagit sig uppdraget.

Räddningstjänsten, regionen, polisen samt kommunens krisledningsorganisation kan begära hjälp av POSOM. Vid en krisartad händelse där POSOM kopplas in, publiceras kontaktuppgifter till aktuell POSOM-grupp på kommunens webbplats.