Länk till startsidan

Frivillig resursgrupp

Som enskild kommun är det svårt att ha resurser själv att hantera alla kriser som kan inträffa. Örnsköldsvik har därför valt att inrätta en frivillig resursgrupp (FRG) som, efter beslut av central krisledningsorganisation, kan kallas in som en uthållighets- och förstärkningsresurs då ordinarie kommunala resurser inte räcker till. Frivillig resursgrupp kan till exempel hjälpa till med evakueringar, informationsspridning, stabsadministration och andra praktiska uppgifter som att exempelvis dela ut vatten vid vattenavbrott.

Kommunen har tecknat ett uppdragsavtal med Örnsköldsviks Civilförsvarsförbund om att samordna kommunens frivillig resursgrupp. I detta uppdrag ingår bland annat rekrytering, utbildning, övning och inkallning vid en händelse.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer om frivilliga resursgrupper. Länk till annan webbplats.

Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap för att hjälpa kommuner och myndigheter att fungera så bra som möjligt vid allvarliga samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Vill du engagera dig? Läs mer om olika former av frivilligengagemang på webbplatsen frivilligutbildning.se. Länk till annan webbplats.