Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Frivillig resursgrupp

Som enskild kommun är det svårt att ha resurser själv att hantera alla kriser som kan inträffa. Örnsköldsvik har därför valt att inrätta en frivillig resursgrupp (FRG) som, efter beslut av central krisledningsorganisation, kan kallas in som en uthållighets- och förstärkningsresurs då ordinarie kommunala resurser inte räcker till. Frivillig resursgrupp kan till exempel hjälpa till med evakueringar, informationsspridning, stabsadministration och andra praktiska uppgifter som att exempelvis dela ut vatten vid vattenavbrott.

Kommunen har tecknat ett uppdragsavtal med Örnsköldsviks Civilförsvarsförbund om att samordna kommunens frivillig resursgrupp. I detta uppdrag ingår bland annat rekrytering, utbildning, övning och inkallning vid en händelse.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer om frivilliga resursgrupper. Länk till annan webbplats.

Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap för att hjälpa kommuner och myndigheter att fungera så bra som möjligt vid allvarliga samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Vill du engagera dig? Läs mer om olika former av frivilligengagemang på webbplatsen frivilligutbildning.se. Länk till annan webbplats.