Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Sammanträdesdagar 2023

Här kan du se när kommunens nämnder och utskott har sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Sammansträdesdagar Kommunfullmäktige

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Måndagar

13:00

30

27

27

24

29

19

-

-

25

30

27

11

Kommunfullmäktiges revisorer

Sammansträdesdagar Kommunfullmäktiges revisorer

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

9

6

6, 20

3

8

5

-

14

4

9

6

4

Kommunstyrelsen

Sammansträdesdagar Kommunstyrelsen

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

10

7

7

4

2

5

-

8

5

3

7, 28

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens arbetsutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

24

14

14

18

16

13

-

22

19

17

14

12

Kommunstyrelsens förhandlingsutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens förhandlingsutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

11, 31

13

13

14

15

12

-

21

18

16

13

18

Kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

24

14

14

18

16

13

-

22

19

17

14

12

Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens ekonomiutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

-

8, 9, 28

-

25

23, 31

-

-

-

26

-

-

-

Välfärdsnämnden

Sammanträdesdagar Välfärdsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

3, 24

21

21

18

23

20

-

-

19

17

14

12

Välfärdsnämndens socialutskott

Sammanträdesdagar Välfärdsnämndens socialutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

3, 17, 31

14, 28

14, 28

19

2, 16, 30

13, 27

4

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

Välfärdsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdagar Välfärdsnämndens arbetsutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

10

7

7

4

9

7

-

-

5

3, 31

28

-

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdagar Samhällsbyggnadsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

26

23

23

20

25

20

-

-

21

19

16

14

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdagar Samhällsbyggnadsutskottet

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

19

16

16

13

11

13

-

17

14

12

9

7

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar Kultur- och fritidsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

25

22

22

19

24

21

-

-

20

18

15

13

Bildningsnämnden

Sammanträdesdagar Bildningsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

24

21

21

18

23

13

-

-

19

17

14

12