Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Ekonomi och budget

Bra att veta

Kommunfullmäktige har fastställt två ekonomiska mål för mandatperioden 2019-2022 för kommunen:

  • Resultatet för kommunen ska uppgå till minst +2 % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden.
  • Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska max uppgå till 930 miljoner kronor.

Under 2021 har kommunfullmäktige också fastställt ett ekonomiskt mål för resterande tid av mandatperioden för den kommunala koncernen.

  • Resultatet för den kommunala koncernen ska uppgå till minst +4 % av skatteintäkter och statsbidrag för åren 2021 och 2022.

Skattesats

Alla medborgare som är skrivna i kommunen 1 november bidrar till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag nästkommande år.

Skattesatsen i Örnsköldsvik är 34,00 procent år 2022, fördelat på 22,71 procent i kommunal skatt och 11,29 procent till Region Västernorrland.

Du betalar skatt till stat, kommun och region, baserat på hur mycket du tjänar. Utöver det, betalar du en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Är du medlem i en församling betalar du också en kyrkoavgift.

Kontakt

Mikael Öhrling

Ekonomidirektör

Telefon: 0660-881 71

E-post: mikael.ohrling@ornskoldsvik.se