Örnsköldsviks kommuns logotyp

Budgetens fördelning och intäktskällor

Budgetens fördelning och intäktskällor

I budgeten för verksamhetsåret 2021 tilldelades kommunens nämnder drygt 3,6 miljarder kronor. De största andelarna av kommunens budget går till skola och omsorg.

Så här fördelas skattemedlen mellan de olika nämnderna

  • Bildningsnämnden tilldelades 1 448 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 40 procent av nämndernas totala skattemedel.

  • Omsorgsnämnden tilldelades 1 158 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 32 procent av nämndernas totala skattemedel.

  • Samhällsbyggnadsnämnden tilldelades 399 miljoner kronor, vilket motsvarar 11 procent av nämndernas totala skattemedel.

  • Humanistiska nämnden tilldelades 328 miljoner kronor, vilket motsvarar 9 procent av nämndernas totala skattemedel.

  • Kultur- och fritidsnämnden tilldelades 158 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 4 procent av nämndernas totala skattemedel.

  • Kommunstyrelsen tilldelas 151 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 4 procent av nämndernas totala skattemedel.

Beloppen ovan är avrundade till jämna miljoner kronor samt jämna procenttal. Exakta siffror finns i den kompletta budgeten.

Härifrån kommer pengarna

Merparten av kommunens pengar kommer från skatteintäkter och generella statsbidrag. För budgetåret 2021 står de källorna tillsammans för 3,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 83 procent av kommunens intäkter. Resterande intäkter utgörs huvudsakligen av avgifter och riktade statsbidrag, där avgifter inom de kommunala verksamheterna står för drygt 15 procent av kommunens intäkter.