Länk till startsidan

Budgetens fördelning och intäktskällor

I budgeten för verksamhetsåret 2023 tilldelades kommunens nämnder 4,0 miljarder kronor. De största andelarna av kommunens budget går till skola och omsorg.

Så här fördelas skattemedlen mellan de olika nämnderna

  • Välfärdsnämnden tilldelas 1 613 miljoner kronor, vilket motsvarar 41 procent av nämndernas totala skattemedel.
  • Bildningsnämnden tilldelas 1 563 miljoner kronor, vilket motsvarar 39 procent av nämndernas totala skattemedel.
  • Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 462 miljoner kronor, vilket motsvarar 12 procent av nämndernas totala skattemedel.
  • Kommunstyrelsen tilldelas 177 miljoner kronor, vilket motsvarar 4 procent av nämndernas totala skattemedel.
  • Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 169 miljoner kronor, vilket motsvarar 4 procent av nämndernas totala skattemedel.

Beloppen ovan är avrundade till jämna miljoner kronor samt jämna procenttal. Exakta siffror finns i den kompletta budgeten.

Härifrån kommer pengarna

Merparten av kommunens pengar kommer från skatteintäkter och generella statsbidrag. För budgetåret 2023 står de källorna tillsammans för 4,0 miljarder kronor, vilket motsvarar 84 procent av kommunens intäkter. Resterande intäkter utgörs huvudsakligen av avgifter och riktade statsbidrag, där avgifter inom de kommunala verksamheterna står för drygt 14 procent av kommunens intäkter.