Länk till startsidan

Ekonomi och budget

Bra att veta

Kommunfullmäktige har fastställt tre ekonomiska mål för mandatperioden 2023-2026:

  • Resultatet för kommunen ska uppgå till minst +1,2 % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden.
  • De skattefinansierade investeringarna ska uppgå till max 1800 miljoner kronor under mandatperioden.
  • Resultatet för den kommunala koncernen ska uppgå till minst +3 % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden.

Skattesats

Alla medborgare som är skrivna i kommunen 1 november bidrar till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag nästkommande år.

Skattesatsen i Örnsköldsvik är 34,00 procent år 2023, fördelat på 22,71 procent i kommunal skatt och 11,29 procent till Region Västernorrland. Kommunfullmäktige beslutade om oförändrad skattesats för kommunen 2024.

Du betalar skatt till stat, kommun och region, baserat på hur mycket du tjänar. Utöver det, betalar du en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Är du medlem i en församling betalar du också en kyrkoavgift.

Kontakt

Mikael Öhrling

Ekonomidirektör

Telefon: 0660-881 71

E-post: mikael.ohrling@ornskoldsvik.se