Länk till startsidan

Begäran om allmän handling och forskning

Vill du begära ut handlingar behöver du precisera ditt önskemål. Frågor av karaktären ”alla handlingar om mig” eller ”alla handlingar om min fastighet” är inte tillräckligt specifika för att centralarkivet eller en förvaltning ska kunna hantera en förfrågan.

Arkiven är ordnade efter vilken kommunal nämnd eller styrelse som hanterat frågorna och därefter ordnade efter olika ämnesområden. Om du inte vet vad handlingen heter, berätta för arkivets personal vad du vill ha svar på och ungefärlig tidpunkt när händelsen ägt rum. Då får du hjälp att ta fram den handling du frågar efter.

Kopior på enstaka handlingar kostar inget. I övrigt får du betala enligt den kopieringstaxa som kommunfullmäktige beslutat om.

Frågar du efter utvalda uppgifter och sammanställningar från flera olika handlingar/ärenden/arkiv är det inte en begäran av allmän handling. Det räknas som ett forskaruppdrag. Centralarkivet har inte möjlighet att åta sig forskaruppdrag men hjälper dig att, utan kostnad, ta fram handlingarna på plats för din egen forskning.

Arkiven är tillgängliga för forskning på plats. Du behöver boka tid i förväg eftersom det bara finns en forskarplats.