Länk till startsidan

Anslagstavla

Bra att veta

Här är Örnsköldsviks kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages aktuella sammanträden och beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Tillkännagivande kommunfullmäktige 30 maj 2022 Pdf, 154.7 kB.


Organ: Humanistiska nämndens socialutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-24

Anslagets uppsättning: 2022-05-25

Anslagets nedtagande: 2022-06-16

Paragrafnummer: §§ 195-226

Protokollet förvaras i stadshuset Nygatan 16

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-19

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-19

Anslagets uppsättning: 2022-05-24

Anslagets nedtagande: 2022-06-15

Paragrafnummer: §§ 70-98

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan

Omsorgsnämnden 2022-05-18

Organ: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-18

Anslagets uppsättning: 2022-05-24

Anslagets nedtagande: 2022-06-15

Paragrafnummer: §§ 32-41

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan

Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-18

Organ: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-18

Anslagets uppsättning: 2022-05-24

Anslagets nedtagande: 2022-06-15

Paragrafnummer: §§ 26-37

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan

Humanistiska nämnden 2022-05-17

Organ: Humanistiska nämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-17

Anslagets uppsättning: 2022-05-21

Anslagets nedtagande: 2022-06-12

Paragrafnummer: §§ 51-61

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan

Humanistiska nämnden sekretess 2022-05-17

Organ: Humanistiska nämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-17

Anslagets uppsättning: 2022-05-21

Anslagets nedtagande: 2022-06-12

Paragrafnummer: §§ 62-65

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17

Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-17

Anslagets uppsättning: 2022-05-20

Anslagets nedtagande: 2022-06-13

Paragrafnummer: §§ 68-90

Protokollet förvaras digitalt i kommunstyrelsens diarium

Myndighetsnämnden 2022-05-17

Organ: Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-17

Anslagets uppsättning: 2022-05-20

Anslagets nedtagande: 2022-06-13

Paragrafnummer: §§ 3-5

Protokollet förvaras digitalt i myndighetsnämndens diarium

Krisledningsnämnden 2022-05-17

Organ: Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-17

Anslagets uppsättning: 2022-05-20

Anslagets nedtagande: 2022-06-13

Paragrafnummer: §§ 1-2

Protokollet förvaras digitalt i krisledningsnämndens diarium

Bildningsnämnden 2022-05-17

Organ: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-05-17

Anslagets uppsättning:2022-05-20

Anslagets nedtagande 2022-06-11

Paragrafnummer §§ 29-39

Protokollet förvaras på stadshuset Kronan Järnvägsgatan 6

Samhällsbyggnadsutskottet 2022-05-12

Organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum: 2022-05-12

Anslagets uppsättning: 2022-05-14

Anslagets nedtagande: 2022-06-05

Paragrafnummer: §§ 22-27

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan

Revisionen 2022-05-10

Organ: Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Anslagets uppsättning: 2022-05-11

Anslagets nedtagande: 2022-06-03

Paragrafnummer: §§ 51-57

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan.

Humanistiska nämndens socialutskott 2022-04-26

Organ: Humanistiska nämndens socialutskott

Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Anslagets uppsättning: 2022-05-11

Anslagets nedtagande: 2022-06-02

Paragrafnummer: §§ 177-194

Protokollet förvaras i stadshuset Nygatan 16

Kommunstyrelsen 2022-05-03

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2022-05-03

Anslagets uppsättning: 2022-05-06

Anslagets nedtagande: 2022-05-30

Paragrafnummer: §§ 70-90

Protokollet förvaras digitalt i kommunstyrelsens diarium

Kommunfullmäktige 2022-04-25

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2022-04-25

Anslagets uppsättning: 2022-04-29

Anslagets nedtagande: 2022-05-23

Paragrafnummer: §§ 78-100

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan

Revisionen 2022-04-26

Organ: Revisionen

Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Anslagets uppsättning: 2022-04-27

Anslagets nedtagande: 2022-05-18

Paragrafnummer: §§ 38-50

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan.

Humanistiska nämndens socialutskott 2022-04-26

Organ: Humanistiska nämndens socialutskott

Sammanträdesdatum: 2022-04-26

Anslagets uppsättning: 2022-04-27

Anslagets nedtagande: 2022-05-19

Paragrafnummer: §§ 153-176

Protokollet förvaras i stadshuset Nygatan 16

Förhandlingsdelegationen 2022-04-12

Organ: Förhandlingsdelegationen

Sammanträdesdatum: 2022-04-12

Anslagets uppsättning 2022-04-25

Anslagets nedtagande 2022-05-17

Paragrafnummer: §4

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan.

Valnämnden 2022-04-22

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-04-22

Anslagets uppsättning: 2022-04-22

Anslagets nedtagande: 2022-05-16

Paragrafnummer: §§ 16-24

Protokollet förvaras i stadshuset Kronan.


Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information.

Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information.

Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas  Pdf, 44.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslagstavlan, grannehörande i ärende om tillbyggnad av uteservering, tidsbegränsad åtgärd, Strandkajen 4 och Örnsköldsvik 9:1 Pdf, 79.8 kB.

Anslagstavlan, kungörelse av två ärende om beviljade bygglov Pdf, 559.6 kB.

Anslagstavlan, kungörelse i två ärenden om beviljade bygglov Pdf, 608.4 kB.

Anslagstavlan, grannehörande i ärende nybyggnad av lekmodul, tidsbegränsad åtgärd, Örnsköldsvik 8:24 Pdf, 633.7 kB.

Anslagstavlan, grannehörande i ärende om bygglov, nybyggnad av biltvättsanläggning, Hörnett 29:1 Pdf, 81.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslagstavalan, Grannehörande för två ärenden om ansökta bygglov Pdf, 687.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan, grannehörande i ärende om bygglov, nybyggnad av serviceanläggning och ställplatser, Nätra Prästbord 1:1 Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan, kungörelse av ärende om beviljat bygglov, fasadändring, komplementbyggnad, Mellansel 3:60 Pdf, 81.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse - Granskning Håvgatans förlängning Detaljplan Pdf, 137 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan, grannehörande i ärende om bygglov, nybyggnad av servicehus och ställplatser, Bredånger 2:165 Pdf, 117.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan, kungörelse om beviljat bygglov i två ärenden Pdf, 685.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan, kungörelse av bevljat bygglov, anlägga parkering, Bäck 7:1 och S:11 Pdf, 107.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande, beslut, tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken, för ny täkt av berg och morän. Täktverksamheten kommer att bedrivas på fastighet Myckelgensjö 22:1 i Örnsköldsviks kommun (551-5718-21) Pdf, 264.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan, kungörelse av två ärenden om beviljade bygglov Pdf, 67.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Underrättelse efter antagande för detaljplan Kroksta 23:1 Pdf, 151.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)