Länk till startsidan

Taxa för utlämnande av allmän handling

Om du begär en kopia eller utskrift av en allmän handling från kommunen får du i vissa fall betala en avgift för den servicen. Det gäller för:

 • kopia eller avskrift av allmän handling
 • utskrift av upptagning för automatisk databehandling
 • kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning
 • kopiering av foton och avbildningar vid kommunens museum.

Massmedier är befriade från avgift.

Papperskopior

 • Kopior av allmänna handlingar och utskrifter av digitala dokument:
  • Under 10 sidor: ingen avgift.
  • 10 sidor: 50 kr.
  • Varje sida över 10 sidor: 2 kr per sida.
  • För större format än A3, se "Taxa för geodata, mättjänster och vissa lantmäteritjänster".

Elektroniskt utlämnande

 • Handlingar som kräver mycket arbete att ta fram: 50 kr per påbörjad fjärdedels timme.
 • Handlingar som kan lämnas ut utan mycket arbete: ingen avgift.

Kopiering av fotografiska arbeten

 • För kopiering av fotografiska arbeten för kommersiellt syfte gäller Bildleverantörernas Förenings (BLF ) cirkaprislista.

Fax

 • För allmänna handlingar som skickas via fax gäller samma avgifter som för papperskopior.

CD/DVD

 • Samma avgift som för elektroniskt utlämnande av handlingar plus kostnaden för CD/DVD.

USB-minne

 • Samma avgift som för elektroniskt utlämnande av handlingar plus kostnaden för USB-minne.

Kopia av film- eller ljudupptagning på CD/DVD

 • 120 kr. Inkluderar kostnaden för CD/DVD.

Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning

 • 125 kr per påbörjad fjärdedels timme.

Avgift för porto

 • Porto tillkommer om handlingen skickas per post.
 • För postförskott tas avgift enligt självkostnadsprincipen.

Avgiftsfrihet

 • Ingen avgift tas ut för kopior begärda av andra kommuner, regioner eller massmedia.
 • Ingen avgift för kopior som begärs av styrelsen, nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, förtroendevalda eller personal inom Örnsköldsviks kommunkoncern om det krävs för deras uppdrag.

Uppenbara fall av missbruk

 • Vid missbruk, t.ex. om stora beställningar delas upp för att undvika avgift, kan avgift tas ut från första sidan. 50 kr för de första 10 sidorna och därefter 2 kr per sida. En tjänsteanteckning över antalet utlämnade kopior krävs för att ta ut avgiften. Regeln tillämpas restriktivt.