Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kopieringstaxa

Om du begär en kopia eller utskrift av en allmän handling från kommunen får du i vissa fall betala en avgift för den servicen. Det gäller för:

  • kopia eller avskrift av allmän handling
  • utskrift av upptagning för automatisk databehandling
  • kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning
  • kopiering av foton och avbildningar vid kommunens museum.

Avgift - kopior och utskrifter

Upp till och med nio kopieark i A4-format är kostnadsfritt.
Omfattar din beställning tio kopieark betalar du 50 kronor. Varje A4-kopieark därutöver kostar 2 kronor.

Upp till och med tre kopieark i A3-format är kostnadsfritt.
Omfattar din beställning fyra kopieark betalar du 50 kronor. Varje A3-kopieark därutöver kostar 2 kronor.

Kopiering från ljudband kostar 20 kronor.

Avgift - avskrifter och utdrag

Vill du beställa en avskrift eller utdrag av en allmän handling kostar det 100 kronor per sida.

Avgift - kopiering av fotografiska arbeten

För kopiering av fotografiska arbeten tar kommunen ut en avgift enligt Svenska Museiföreningens priser och leveransvillkor.

Portokostnader

Om du vill ha handlingarna skickade med post får du betala för portot om din beställning uppgår till en kostnad av 50 kronor eller mer och om försändelsen väger mer än 20 gram.

Vill du ha handlingarna skickade mot postförskott tar kommunen ut en avgift enligt självkostnadsprincipen.